Super Bond Premier League 2021-22

Super Bond Premier League 2021-22

SBPL | India | Super Bond Adhesives Pvt Ltd

2021-2022 Season

929

RUNS

54

SIXES

67

FOURS

39

WICKETS

10

TEAMS

8

MATCHES

RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Aniket Patil

Gates 1

97

6

11

2

Sushant Parnekar

Badlapur

89

4

11

3

Pawan Thorat

Badlapur

60

6

4

4

Chotelal Shah

Khupri 2

57

3

5

5

Pramod Khetale

Khupri 3

48

2

3

6

Dhananjay Kakde

Gates 1

45

3

5

7

Sandeep Thamane

Badlapur

29

2

2

8

Nilesh lakade

Gates 1

27

5

0

9

Dhananjay Mane

H.O 1

25

1

3

10

Avinash Dhinda

Khupri 2

21

3

1

11

Rajesh Kandilkar

Badlapur

19

2

1

12

Santosh Malkari

Gates 2

19

3

0

13

Jagruti Pashte

Factory Ladies

19

3

0

14

Balu Tithe

Khupri 3

16

3

0

15

Dinesh Walunj

H.O 2

16

1

1

16

Devendra Gond

Khupri 2

15

1

1

17

Kishore Shelke

Gates 1

14

2

0

18

Anil Jaiswal

Gates 2

14

0

2

19

Dinesh Farad

Khupri 2

14

1

0

20

Nilesh Ghatval

H.O 2

13

0

2

21

Ganesh Kasar

Khupri 3

10

1

0

22

Suresh Komb

Khupri 1

8

2

0

23

Balaram Dhinda

Khupri 1

8

2

0

24

Kaushik Shah

H.O 1

8

1

0

25

Raju Saket

Gates 2

7

1

0

26

Mamta Katkuri

H.O Ladies

7

0

0

27

Sumit Shukla

H.O 2

7

0

1

28

Anurag Agarwal

H.O 1

6

1

0

29

Swapnali Patil

H.O Ladies

6

1

0

30

Yogesh Pandey

Gates 1

6

0

0

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com