RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Omkar Ghule

258

1

36

2

Rajeev S Pathak (C)

197

26

9

3

Karan S Shah

187

6

22

4

Anay N Patil

176

8

17

5

Hemendra R Gandhi

173

8

16

6

Ganesh Patil

158

17

6

7

Deeve R Mody

154

6

15

8

Mehul Trivedi

150

8

15

9

Hemal Oza (C)

148

17

8

10

Satyen Waghmare

147

12

5

11

Subhash Patel

139

7

11

12

Sagar B Purohit

139

7

12

13

Rohin Dhatingan

136

7

15

14

Shrey H Shah

132

5

14

15

Fredy Corria

120

6

7

16

Sachin Iyer

116

2

1

17

Sagar Sawant

114

3

0

18

Rishabh K Jain

114

3

13

19

Amritsingh Thakur

110

5

5

20

Janak J Dihora

110

7

9

21

Ankit K Jain

107

11

4

22

Karan Shanmugam

106

3

1

23

Jash Bhatt

104

5

9

24

Yash G Dhrona

102

5

8

25

Sameer Bhatt

96

10

7

26

Hardik Gautam Oza

94

15

0

27

Anirudhsingh B Sarvaiya

93

9

5

28

Prabesh Prabhu

91

5

7

29

Jash Mehta

90

3

12

30

Jenil J Shah

90

1

11

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com