RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Omkar Ghule

258

1

36

2

Hemal Oza (C)

233

23

12

3

Rajeev S Pathak (C)

217

27

10

4

Kushal Joshi

193

15

7

5

Karan S Shah

187

6

22

6

Sameer Bhatt

183

19

9

7

Anay N Patil

176

8

17

8

Hemendra R Gandhi

173

8

16

9

Ashok Joshi

167

20

4

10

Ganesh Patil

158

17

6

11

Kalpesh Mhatre

156

3

21

12

Deeve R Mody

154

6

15

13

Mehul Trivedi

150

8

15

14

Satyen Waghmare

147

12

5

15

Dev Vinod Pathak

144

14

2

16

Subhash Patel

139

7

11

17

Sagar B Purohit

139

7

12

18

Rohin Dhatingan

136

7

15

19

Shrey H Shah

132

5

14

20

Nikhil Nitesh Thakar

127

14

7

21

Fredy Corria

120

6

7

22

Sachin Iyer

116

2

1

23

Gaurang Oza (C)

116

8

3

24

Sagar Sawant

114

3

0

25

Rishabh K Jain

114

3

13

26

Vivek Joshi (C)

112

12

4

27

Amritsingh Thakur

110

5

5

28

Janak J Dihora

110

7

9

29

Ankit K Jain

107

11

4

30

Tukaram Satkar

106

3

13

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com