RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Prashant Vithalani

375

20

39

2

Palak Shah

239

14

22

3

Milan Rughani

210

17

14

4

Deepak Savla

207

18

10

5

Sagar Sawant

207

3

1

6

Keyur Dalal

193

18

11

7

Shalin Dasadiya

180

21

6

8

Dipesh Kumar

167

0

0

9

Pratik Doshi

159

7

13

10

Karan Shanmugam

159

1

3

11

Rashil Bhutia

158

0

2

12

Milan Bhatt

154

9

14

13

Ashish Thakkar

151

11

11

14

Mehul Vithalani

149

7

13

15

Mihir Shrenik Patwa

146

8

11

16

Manoj Pawar

136

3

16

17

Sagar Pujari

136

10

10

18

Chintan Thadeshwar

127

10

9

19

Dinesh Sarvankar

126

11

8

20

Vineet Jain

125

9

11

21

Sameer Bhatt

124

16

6

22

Sachin Iyer

121

3

0

23

Sameer Patkar

116

4

8

24

Nikhil Chavan

115

9

3

25

Pranav Jagtap

113

6

7

26

Mihir Shah

113

7

10

27

Vishwas Shinde

110

6

11

28

Rohit Kadam

110

7

9

29

Taukir Raza Sama

109

12

1

30

Abhishek Mehta

108

15

3

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com