RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Anuj Bajaj

831

11

115

2

Manish Chotalia

512

21

61

3

Ajay Rathod

466

24

57

4

Smeet

411

18

54

5

Ishwar Suwalka

401

55

11

6

Jay Jain

390

13

51

7

Mahesh Sharma

352

33

16

8

Krishna Makhela

345

12

47

9

Pratit Jhunjhunwala

335

18

38

10

Subodh Redkar

333

14

44

11

Kartik

323

8

46

12

Gaurav Raut

309

5

39

13

Akik Kapadia

295

12

33

14

Dhaval Dhakan

258

12

24

15

Smeet D Shah

254

4

23

16

Sagar Asrani

246

5

32

17

Shakir Khan

244

28

14

18

Akash Kamble

231

13

23

19

Deven Satikuvar

229

14

17

20

Bhavin Kothari

224

0

31

21

Krish Edwankar

223

15

10

22

Ritesh Salla

218

12

16

23

Yash Murarka

216

10

27

24

Akash Dheb

216

5

31

25

Pranal Modani

215

23

7

26

Darshil Gandhi

214

4

30

27

Himanshu Pathak

211

3

25

28

Rohan Shah

207

7

23

29

Sunil Sigtia

204

5

26

30

Paras Doshi

202

16

14

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com