RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Ajay Payak

360

41

14

2

Ishwar Suwalka

352

31

19

3

Babu Lal Sharma

272

29

13

4

Anurag Sharma

249

20

21

5

Bheem Singh Chouhan

244

20

16

6

Ruturaj Mungekar

243

13

26

7

Jigar Thadeshwar

222

26

4

8

Omkar Gule

217

5

26

9

Hamid Raza Chhipa

207

25

4

10

Shailendra Singh Solanki

189

18

6

11

Dilesh Suru

178

13

9

12

Jugal Yadav

173

8

11

13

Vikram Singh

172

20

4

14

Viral Challa

167

10

15

15

Hemal Oza (C)

160

9

13

16

Sanath M Shetty

157

11

13

17

Shakir Khan

156

13

14

18

SAHIL NIMESH SHAH

154

16

4

19

MALAY SURESH LALAN

154

12

10

20

Mayuresh Keny

154

11

7

21

Bakul Kamraj Sandha

152

14

1

22

Hitesh Parmar

152

13

8

23

Kahan Vasani

152

4

11

24

Suresh Suwalka

151

15

5

25

Mahipal Singh Solanki

151

8

15

26

Premal Mahajan

150

10

7

27

Pritam Soni Dhakan

149

6

14

28

Vishal Soni

148

10

12

29

NITUL PRADIP SHAH

147

13

3

30

Anay N Patil

146

7

13

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com