RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Prashant Vithalani

421

24

44

2

Aashish Morzaria

361

24

24

3

Shalin Dasadia

339

26

32

4

Omkar Ghule

258

1

36

5

Rajeev S Pathak (C)

197

26

9

6

Karan S Shah

187

6

22

7

Milan Rughani

187

11

19

8

Sameer Doshi

181

11

18

9

Mihir Shrenik Patwa

181

13

11

10

Anay N Patil

176

8

17

11

Hemendra R Gandhi

173

8

16

12

Mehul Vithalani

159

7

19

13

Ganesh Patil

158

17

6

14

Shakti Thakkar

156

10

9

15

Manan Parekh

156

8

14

16

Deeve R Mody

154

6

15

17

Ankit Bhilota

152

19

4

18

Kevin Nimesh Sanghvi

152

5

18

19

Mehul Trivedi

150

8

15

20

Hemal Oza (C)

148

17

8

21

Pratik Doshi

147

10

7

22

Bhupendra Pathare

147

7

15

23

Satyen Waghmare

147

12

5

24

Sandip Modi

147

15

5

25

Dinesh Sarvankar

145

13

6

26

Subhash Patel

139

7

11

27

Sagar B Purohit

139

7

12

28

Shalin Dasadiya

138

12

5

29

Rohin Dhatingan

136

7

15

30

Bhautik Barot

135

10

8

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com