RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Shalin Dasadia

160

6

22

2

Kevin Nimesh Sanghvi

152

5

18

3

Dharmin S Shah

127

1

16

4

Mihir Shrenik Patwa

118

8

8

5

Abhishek N Sanghvi

88

3

6

6

Dhrumit J Shah

84

9

3

7

Abhishek Pandya

83

3

10

8

Richesh Anil Shah

83

0

9

9

Manan Parekh

78

5

8

10

Aashish Morzaria

78

0

12

11

Dhrumil Shah

77

4

4

12

Yash Samir Shah

73

7

3

13

Shakti Thakkar

72

1

6

14

Fenil Kamlesh Shah

71

2

3

15

Mehul Vithalani

68

3

8

16

Vishal Ajit Shah

68

4

6

17

Bhavin M Shah

64

5

2

18

Alpesh Himmatlal Shah

62

5

5

19

Harsh Shailesh Shah

61

3

5

20

Avinash Shinde

60

2

7

21

Keyur Parekh

57

0

7

22

Karan Shah

55

2

6

23

Dharak Chhaya

55

0

7

24

Viral Mehta

54

4

5

25

Ashok Gupta

52

1

7

26

Viren Dinesh Shah

50

5

2

27

Jainam K Shah

50

2

3

28

Nagesh Gaikwad

49

1

4

29

Arvind Vimal

49

1

5

30

Sudhir Chauhan

48

2

6

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com