RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Prashant Vithalani

235

12

28

2

Shalin Dasadia

160

6

22

3

Mehul Vithalani

158

7

19

4

Kevin Nimesh Sanghvi

152

5

18

5

Aashish Morzaria

139

4

17

6

Bhupendra Pathare

130

6

15

7

Dharmin S Shah

127

1

16

8

Milan Rughani

120

7

13

9

Mihir Shrenik Patwa

118

8

8

10

Umesh Shah

115

4

15

11

Karan Shah

92

3

10

12

Abhishek N Sanghvi

88

3

6

13

Dhrumit J Shah

84

9

3

14

Abhishek Pandya

83

3

10

15

Richesh Anil Shah

83

0

9

16

Manan Parekh

78

5

8

17

Dhrumil Shah

77

4

4

18

Rajen Raichura

75

4

9

19

Yash Samir Shah

73

7

3

20

Shakti Thakkar

72

1

6

21

Jayesh Thakkar

71

1

8

22

Fenil Kamlesh Shah

71

2

3

23

Dinesh Sarvankar

68

3

6

24

Vishal Ajit Shah

68

4

6

25

Kaushal

66

1

8

26

Parth Badheka

64

4

6

27

Bhavin M Shah

64

5

2

28

Nirbhay Karia

63

0

6

29

Alpesh Himmatlal Shah

62

5

5

30

Amit Sanghavi

62

4

5

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com