RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Anuj Bajaj

688

9

98

2

Manish Chotalia

428

20

52

3

Smeet

411

18

54

4

Ishwar Suwalka

401

55

11

5

Ajay Rathod

394

24

47

6

Mahesh Sharma

352

33

16

7

Krishna Makhela

345

12

47

8

Subodh Redkar

333

14

44

9

Kartik

323

8

46

10

Akik Kapadia

295

12

33

11

Dhaval Dhakan

258

12

24

12

Smeet D Shah

254

4

23

13

Shakir Khan

244

28

14

14

Jay Jain

231

10

29

15

Akash Kamble

231

13

23

16

Deven Satikuvar

229

14

17

17

Krish Edwankar

223

15

10

18

Ritesh Salla

218

12

16

19

Yash Murarka

216

10

27

20

Akash Dheb

216

5

31

21

Pranal Modani

215

23

7

22

Darshil Gandhi

211

4

30

23

Pratit

205

16

20

24

Paras Doshi

202

16

14

25

Gaurav Pareek

199

30

5

26

Ronak Kabra

198

27

7

27

Sagar Asrani

198

5

26

28

Deep Jagda

197

21

2

29

Jit K Parikh

191

9

22

30

Amish Dabholkar

188

9

18

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com